Portfolio | Akko

akko
Akko (Acre)
Israel
Oil on Canvas
12 x 12