Portfolio | Elliot Bay Book Store

elliot-bay-book-store
Elliot Bay Book Store
Oil on Canvas
20 x 24